KENNISCENTRUM ARCHIEF

Heeft professionalisering van leraren jouw interesse? In dit kenniscentrum schrijft Edutrainers over ontwikkelingen en inzichten op dit gebied en lees je over onze eigen ontwikkelingen met de Edutrainers Academy.

Ministerie van Onderwijs Curaçao

27 maart 2023|Persbericht|

Op Curaçao is de digitalisering in volle gang. Vanuit de regering is er in de afgelopen jaren al ruim aandacht besteed aan de versnelling van de digitalisering van de maatschappij en daardoor ook aan de mogelijke impact op het onderwijs. De coronacrisis heeft dit alleen nog maar meer aangescherpt.

College Tour

20 oktober 2022|Digitale geletterdheid, Edutrainers, Overige|

College Tour Op naar succesvolle veranderingen in digitaal onderwijs! In samenwerking met The Rent Company organiseren we op donderdag 1 december een College Tour voor leiders, rectoren, bestuurders en directeuren in het onderwijs.   De afgelopen 20 jaar heeft digitalisering in het onderwijs gezorgd voor veel verandering in de wijze van lesgeven en leren.  Digiborden hebben de traditionele borden vervangen, leerlingen leren met laptops, digitale methodes bestaan naast de schoolboeken…  In de COVID-crisis is het onderwijs nog sneller gedwongen geweest om te vernieuwen, maar is deze verandering altijd een sleutel tot succes? Wat ...

Leiderschapsscan

11 mei 2022|Digitale geletterdheid, Edutrainers, Leiderschap, Lesgeven en leren|

Leiderschapsscan De afgelopen maanden hebben we naast aandacht voor leraren en hun digitale vaardigheden ook veel aandacht besteed aan de rol van leiders binnen het onderwijs. Begin maart werd door Kennisnet de Handreiking professionalisering ICT-bekwaamheid gelanceerd.   Een belangrijke leidraad die handvatten biedt voor het bespreken, organiseren en inrichten van professionalisering binnen onderwijsinstellingen die de nadruk legt op de rol en de taak van de sleutelfiguren in de organisatie.  De rol en taak van leiders in het onderwijs is de afgelopen jaren wel flink veranderd. De toename van digitalisering en de uitdaging van de pandemie vereisen ...

Aandacht voor schoolleiders in de digitale transformatie van het onderwijs

5 december 2021|Digitale geletterdheid, Edutrainers, Leiderschap, Professionele houding|

Aandacht voor schoolleiders in de digitale transformatie van het onderwijs Op het moment van schrijven zitten we weer in zeer onzekere tijden vanwege Covid-19. De afgelopen maanden waren een rollercoaster. Zicht op een rustiger periode is er helaas nog niet. Met enorm veel respect kijk ik samen met mijn team naar de creativiteit en de veerkracht van het personeel in het onderwijs. Er wordt alles op alles gezet om continuïteit van het lesgeven en het welzijn van leerlingen te waarborgen. En dat naast alle overige uitdagingen waarmee het onderwijs te maken heeft, waaronder het nijpend lerarenpersoneelstekort. We zien de rol van de schoolleider langzaam maar zeker veranderen in die van crisismanager. Zorgen voor mensen voor de klas, zorgen dat de scholen veilig open kunnen ...

Masterplan basisvaardigheden

24 augustus 2022|Digitale geletterdheid, Edutrainers, Overige|

Masterplan basisvaardigheden  Terwijl veel mensen in het onderwijs nog lekker aan het genieten zijn van hun welverdiende vakantie, start het schooljaar 2022-2023 langzaam op. Op het moment van het schrijven van deze blog bevinden we ons net na de aankondiging op maandag 15 augustus van de subsidieregeling verbetering basisvaardigheden als onderdeel van het Masterplan Basisvaardigheden van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW).  In deze blog, hebben we getracht om de informatie te verzamelen rondom het Masterplan Basisvaardigheden en de subsidies die daarvoor ingezet kunnen worden.  Masterplan basisvaardigheden ...

Kerndoelen Digitale Geletterdheid

16 april 2024|Digitale geletterdheid, Edutrainers, Overige|

Veel scholen zijn in de afgelopen jaren bezig geweest met digitale geletterdheid, maar door het ontbreken van kerndoelen was er geen duidelijke opdracht voor het onderwijs, en daarmee ook veel onduidelijkheid over wat het leergebied digitale geletterdheid inhoudt. De conceptkerndoelen zijn bedoeld om handen en voeten te geven aan het leergebied digitale geletterdheid en om duidelijkheid te geven aan wat leerlingen hiervoor moeten leren.

  • Categorie

  • Inhoud

  • Opleiding

Ga naar de bovenkant