Lerende organisatie &
Programma Digi-vaardig

Professionalisering is bewezen één van de meeste effectieve interventies te zijn als het gaat om verbetering van de onderwijskwaliteit. Bij de snelle ontwikkelingen van digitalisering van het onderwijs is dit niet anders. De koppeling tussen goed HR-beleid en de ontwikkeling van een bestuurlijke visie op professionalisering en ICT-bekwaamheid is van groot belang.

  • Wat wil je als organisatie met de professionalisering van je mensen?

Welke competenties hebben medewerkers nodig om hun leerlingen voor te bereiden op leren, leven en werken in een toenemende digitale maatschappij?

De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de professionalisering van medewerkers. Scholen, scholengroepen en besturen organiseren professionaliseringsactiviteiten voor de eigen medewerkers met interne academies, expertise-, kennis- of opleidingscentra, onder andere voor verdere professionalisering van ICT-bekwaamheid.

Het opzetten van een huisacademie is één van de manieren om professionalisering van ICT-bekwaamheid te integreren in het HR-beleid en dit vaste vorm en continuïteit te geven.
Het bepalen van competenties die passen bij de organisatie en de wensen voor toekomstgericht onderwijs zijn daar een essentieel onderdeel van.

man kiest tussen 3 personen
logo programma digi-vaardig

Programma Digi-vaardig

duurzame en toekomstgerichte professionalisering

Edutrainers heeft een programma voor het onderwijs ontwikkeld dat gericht is op de doelgroepen en sleutelfiguren binnen de organisatie. In dit digitale tijdperk hebben onderwijsprofessionals andere vaardigheden nodig om continuïteit van het lesgeven en leren te faciliteren en te waarborgen. Ons programma biedt praktische handvatten om deze digitale en digitale didactische vaardigheden te ontwikkelen.

icon scans

Scans en analyse niveau deelnemers

icon leervragen

Leervragen en leerbehoeften

icon elearning

E-learning

Workshops

Nog geen account?

Probeer de E-learning

in de Edutrainers Academy

en ontdek de kracht van het leren met onze gratis demo