Strategisch beleid en ICT-visie

Vanuit passie voor het onderwijs inspireren en begeleiden we besturen en scholen om technologie te koppelen aan het strategisch beleid.

In deze toenemende digitaliserende maatschappij dient een strategisch beleidsplan en/of koersplan niet alleen om kaders en richtlijnen voor kwalitatief onderwijs te schetsen, maar ook om een toekomstbestendige visie en koers van digitaal onderwijs te bepalen.

Edutrainers meent dat verandering van het ICT-landschap van geïsoleerd naar geïntegreerd een andere kijk op de ICT-visie en het ICT-beleid vergt, oftewel een volledige integratie in het strategisch beleidsplan, met referenties die ertoe doen. Centraal staat pedagogisch-didactisch handelen (met behulp van ICT), naadloze integratie met visie en doelen en adequate professionalisering.
Binnen iedere onderwijsinstelling heersen verschillende opvattingen over onderwijs en organisatie. Dit maakt digitalisering van het onderwijs en ontwikkeling van ICT-bekwaamheid van onderwijsprofessionals vaak complex. Toch is het mogelijk vanuit visie een plan van aanpak te creëren waarbij samenwerking van groot belang blijft voor draagvlak en betrokkenheid rondom de gezamenlijke resultaten.

mensen middelen doelen resultaten verbonden met elkaar

Samen werken aan strategisch beleid

De experts van Edutrainers denken graag mee. Aan de hand van de missie, visie en reeds aanwezige beleidsdocumenten verrijken we graag strategische beleidsplannen met inspiratie, richtlijnen en voorbeelden om doordacht digitaliseringsvraagstukken te integreren.

Samen werken aan geïntegreerd ICT-beleid

Edutrainers biedt de mogelijkheid om mee te denken, te adviseren en mee te schrijven aan het ICT-beleidsplan. Samen, vanuit visie, onderschrijven we keuzes en prioriteiten. Met het oog op de Vier in Balans en goed digitaal onderwijs ondersteunen we de mensen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het ICT-beleid.

Met dank aan Kennisnet

Met onze aanpak streven we ernaar om een stevige fundament te bouwen vanuit het onderwijs om overwogen keuzes te maken rondom de inzet van digitale leermiddelen, digitale geletterdheid en professionalisering zowel op bestuursniveau als op schoolniveau.

Heb je vragen of wil je meer informatie?