whitepaper ai

AI in het onderwijs

We leven in een tijdperk waar technologische ontwikkelingen ons dagelijks verrassen, verbazen en dwingen tot aanpassing. In deze versnelde digitaliserende en dynamische wereld wordt technologie, zoals kunstmatige intelligentie (AI), steeds meer een integraal onderdeel van ons dagelijks leven en raakt ook het onderwijs.

Duurzaam en veilig digitaal onderwijs en leren

Op school bereiden we kinderen voor op de toekomst. We leren ze lezen, schrijven en rekenen aangevuld met de nodige vakkennis. Daarnaast bereiden we leerlingen voor op de digitale toekomst: we leren ze veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn.

De professionele leergemeenschap (PLG). Zo doe je dat en dit heb je nodig van en met elkaar

”Een professionele leergemeenschap is een gemeenschap van onderwijsprofessionals die samen leren over de onderwijspraktijk met als doel deze te verbeteren. In een PLG staat het leren van de leerlingen centraal. Om dit leren te verbeteren onderzoeken schoolleiding en leraren het eigen handelen in de dagelijkse praktijk.” – Erna Damhof & George van Sluis

Pak je rol! De schoolleider als facilitator van leren van en met elkaar

Als schoolleider werk je continu aan duurzaam beter onderwijs. Je maakt een plan, stelt de ontwikkeldoelen vast en gaat samen met je team aan de slag. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van het onderwijs voor het grootste deel bepaald door wat de leraar doet in de klas. In welke mate heb jij daar invloed op?

Het is er al!

E-learning die aansluit op de interventies van de NPO-menukaart

De kwaliteit van de leerkracht is de belangrijkste factor in het onderwijsproces van de leerling. Dat maakt dat het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van leerkrachten één van de meest effectieve interventies is. In deze handreiking hebben we alle interventies van de NPO-menukaart in een overzichtelijk schema gezet. En we laten je zien hoe je professionalisering op school organiseert en ondersteunt met E-learning voor duurzaam beter onderwijs.

Modern lesgeven en leren

De digitale transformatie heeft impact op hele bedrijfstakken en maakt een nieuwe wijze van werken mogelijk. Leraren hebben nieuwe vaardigheden nodig om hiermee om te gaan, ook om leerlingen over te brengen welke skills in de wereld van morgen nodig zijn.

Jouw persoonlijke onderwijsrevolutie

Jouw persoonlijke onderwijsrevolutie

De coronapandemie heeft een zware wissel op het onderwijs getrokken. Daarom is het juist zo knap hoe snel leraren zich hebben aangepast aan de veranderde omstandigheden. Gedwongen door een unieke situatie zijn…

Edutrainers whitepaper 1

Digitale geletterdheid… voor leraren

Welke technologische uitdagingen je als onderwijsprofessional dagelijks op je pad vindt, is het onderwerp van deze whitepaper. Na een inventarisatie van deze struikelblokken, beschrijven we de vereisten voor leraren om zichzelf te ‘updaten’ naar de moderne tijd.