Samen werken aan nog beter digitaal onderwijs

Wij bieden advies en begeleiding rondom digitalisering van het onderwijs: van ICT-visie naar ICT-bekwaamheid.
ICT-beleid
Digitale vaardigheden
Professionalisering

Advies en begeleiding voor scholen

Vanuit passie voor het onderwijs en de toenemende vraag naar digitalisering ondersteunen we besturen en scholen met de integratie van technologie als middel, niet als doel.

vergrootglas

ICT-beleid

Gezamenlijk creëren we kaders en richtlijnen om onderwijsdoelstellingen te verrijken met technologische mogelijkheden en ICT-middelen.

tekstballon

Leervragen & Leerbehoefte

Samen identificeren we de wensen, vragen, successen en knelpunten van de deelnemers binnen de organisatie om van daaruit doelgericht aan de slag te gaan.

roos

Leiderschap & Technologie

Om leiders in het onderwijs bewust te maken van hun veranderende rol in het begeleiden en het faciliteren van goed digitaal onderwijs, verstrekken we inzichten en kennis.

ICT-bekwaamheid van onderwijsprofessionals

Voor iedere rol, Onderwijzend Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP), bieden we een passende vorm van professionalisering.

ONLINE ACADEMY

Met de opleidingen in de Edutrainers Academy helpen we onderwijsprofessionals met het vergroten en verbeteren van hun digitale vaardigheden volgens de laatste Europese standaarden van digitale competenties. Leren in eigen tijd, op eigen niveau en eigen tempo! De Edutrainers Academy biedt een veelzijdig aanbod aan korte leerblokken die praktische handvatten bieden om digitale (didactische) vaardigheden te ontwikkelen.

meisje met laptop en boeken
Microsoft
Google card
https://edutrainers.gsen.dev/aanbod/professionalisering/programma-digi-vaardig/e-learning/apps-en-tools-cursus/

Leerlijnen digitale vaardigheden

De leerblokken in de Edutrainers Academy zijn opgebouwd vanuit de digitale competenties van de Europese referentiekaders, DigCompEdu en DigComp, naar de technologie die gebruikt wordt op school. Kort, praktisch en direct toepasbaar. Binnen 30 minuten werken aan het vergroten en verbeteren van digitale geletterdheid. Ontdek de leerroutes!

boeken met vergrootglas

Scans digitale vaardigheden

Meten is weten! De scans geven inzicht in het niveau van digitale vaardigheden van de deelnemers en zorgen voor het bepalen van de doelstellingen en persoonlijke leerroutes.

man geeft workshop aan drie leerlingen

WORKSHOPS

Samenwerkend leren, online of op locatie.

Onze workshops zijn afgeleid van de bouwstenen van het Vier in Balans model en opgebouwd vanuit de vragen van de ‘handreiking ICT-bekwaamheid’ van Kennisnet. Op zoek naar een invulling van een studiedag of naar een aanvulling op grotere leervragen? Onze workshops zijn zowel interactief als actief en altijd op maat en op niveau.

Onze meest populaire cursussen

E-learning of workshops: een greep uit onze meest gevraagde scholingen

De grondslag van Edutrainers

Europese referentiekaders voor digitale competenties

Aan de hand van 2 wetenschappelijk onderbouwde referentiekaders, DigCompEdu en DigComp, identificeren en meten we de digitale(didactische) vaardigheden die onderwijsprofessionals kunnen aanleren, vergroten en verbeteren.

Professionele Houding Icoon
Digitale Bronnen Icoon
Lesgeven en Leren Icoon
Toetsen en Feedback Icoon
Lerenden Motiveren Icoon
Digitale Geletterdheid Icoon

DigCompEdu: Europees referentiekader voor de Digitale Competenties van Leraren (OP)

Informatie en data Icoon
Communicatie en samenwerken Icoon
Digitaal materiaal Icoon
Veiligheid Icoon
Probleemoplossin Icoon

DigComp: Europees referentiekader voor de Digitale Competenties van medewerkers (OOP)

Ontdek meer

We inspireren jullie graag verder

Leren van en met elkaar, voor en door het onderwijs.

logo

Edutrainers verbreedt ons aanbod en versterkt het gebruik van onze portaalomgeving. Onze keuze voor Edutrainers is in belangrijke mate hierop gebaseerd. Het aanbod, de kwaliteit en de passie van de directie en de medewerkers van Edutrainers hebben onze keuze bevestigd.

Innovo logo

De leerblokken van Edutrainers voor Microsoft 365 zijn van grote toegevoegde waarde bij de overstap naar het werken in de cloud. De modules kunnen desgewenst ook in de eigen e-learning academie opgenomen worden.

Jordy Gussen, Innovo
KSE logo

De invulling van de leerblokken van Edutrainers is mijns inziens uniek: korte programma’s in het Nederlands met informatie die goed aansluit op vragen van docenten. Daarnaast waren er nuttige tips voor zowel docenten als schoolleiders over de inzet van digitale middelen.

wsko logo

Met Edutrainers bieden we de leerkrachten de mogelijkheid om in hun eigen tijd en tempo te werken aan hun eigen digitale vaardigheden zodat zij in staat zijn om deze vaardigheden over te brengen op kinderen en op collega’s.

onderwijs op afstand logo

Edutrainers biedt je op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om te leren over het gebruik van ICT in het onderwijs! Door het volgen van de leerblokken van Edutrainers kun je in je eigen tijd en tempo professionaliseren.

Nog geen account?

Probeer de E-learning

in de Edutrainers Academy

en ontdek de kracht van het leren met onze gratis demo