logo programma digi-vaardig

Programma Digi-vaardig

duurzame en toekomstgerichte professionalisering

icon scans

Scans en analyse niveau deelnemers

Meten is weten

 • Hoe staat het met jouw digitale geletterdheid?

 • Zijn jouw digitale vaardigheden nog up-to-date?

 • Weet je wat er allemaal mogelijk is met Microsoft 365,
  Google Workspace en andere digitale hulpmiddelen?

De scans geven inzicht in het niveau van digitale vaardigheden van de deelnemers en zorgen voor het bepalen van de doelstellingen en persoonlijke leerroutes.

De scans zijn afgeleid van de zelfevaluatietools van de Europese referentiekaders DigComp en DigCompEdu. Deze referentiekaders zijn opgesteld door een team van wetenschappers van de Europese Commissie en worden door vele onderwijsinstellingen en bedrijven gezien als leidend als het gaat om het identificeren en meten van digitale vaardigheden.

De scans zijn nulmetingen. Deze zijn essentieel voor de evaluatie van voortgang, maar ook voor het bepalen van de doelstellingen in de periode van leren met elkaar.
De scans zijn startpunten en geven inzicht in de competenties van de deelnemers binnen de Edutrainers leerlijnen.
Daardoor kan het aanbod beter afgestemd worden op het niveau binnen het programma.

 • Leraren (OP) en medewerkers (OOP) weten wat hun niveau is in elk van de domeinen van de Edutrainers leerlijn. We onderscheiden 4 niveaus, van nieuwkomer tot en met expert.

 • Leraren (OP) en medewerkers (OOP) weten wat hun persoonlijke leerroute is: deelnemers werken stap voor stap aan het vergroten en verbeteren van hun vaardigheden. Ze krijgen suggesties met te volgen leerblokken, afgestemd op hun niveau.

Elk leerblok wordt afgesloten met een certificaat. Ook ontvangt men verdere suggesties voor het leren op een hoger niveau en in aanverwante domeinen.

Voordelen voor de organisatie

 • De scans zijn beschikbaar voor elke medewerker.
 • De scans zijn afgestemd op de technologie die gebruikt wordt binnen je organisatie.
 • De scans zijn te personaliseren in co-creatie met Edutrainers.
 • We bieden een uitgebreide analyse van je totale organisatie: vaardigheidsniveaus van de deelnemers in de verschillende domeinen en aanbevelingen voor het leren.
hat icon

Start met de gratis scans!

 • Hoe staat het met jouw digitale geletterdheid?
 • Zijn jouw digitale vaardigheden nog up-to-date?
 • Weet je wat er allemaal mogelijk is met Microsoft 365, Google Workspace en andere digitale hulpmiddelen?

thumbnail

Microsoft 365: Scan Digitale didactische vaardigheden

thumbnail

Google Workspace: Scan Digitale didactische vaardigheden

Microsoft 365: Scan OOP – Digitale vaardigheden