logo

Programma Digi-vaardig

duurzame en toekomstgerichte professionalisering

E-learning Edutrainers Academy

De leerblokken in de Edutrainers Academy zijn opgebouwd vanuit de digitale competenties van de Europese referentiekaders (DigCompEdu en DigComp) naar de technologie die gebruikt wordt op school. Kort, praktisch en direct toepasbaar. Binnen 30 minuten werken aan het vergroten en verbeteren van digitale geletterdheid.

In de Edutrainers Academy krijg je als deelnemer toegang tot een ruim aanbod aan leerblokken. Starten met de scan en daarna aan de slag met je persoonlijke leerroute of op zoek naar een antwoord op een concrete leervraag? Dit kan allemaal.

Ontdek je leerroute!

microsoft logo
google logo
avg logo
apps-en-tools logo

Digitale Competenties

Een leerblok geeft direct antwoord op een praktische leervraag of is een stap in jouw persoonlijke leerroute naar het gewenste competentieniveau op digitaal gebied. Voor alle onmisbare bijscholing voor onderwijsprofessionals zijn er leerblokken in verschillende domeinen. Klik op het domein voor meer informatie.

Professionele Houding Icoon
Digitale Bronnen Icoon
Lesgeven en Leren Icoon
Toetsen en Feedback Icoon
Lerenden Motiveren Icoon
Digitale Geletterdheid Icoon

DigCompEdu: Europees referentiekader voor de Digitale Competenties van Leraren (OP)

Informatie en data Icoon
Communicatie en samenwerken Icoon
Digitaal materiaal Icoon
Veiligheid Icoon
Probleemoplossin Icoon

DigComp: Europees referentiekader voor de Digitale Competenties van medewerkers (OOP)

Voordelen E-learning

  • Een leerblok kost 20 à 30 minuten van de tijd, dus geen lange zit.
  • Er wordt geleerd volgens de aanbevelingen van de scan, maar het is ook mogelijk een leerblok te kiezen dat hulp biedt bij een leervraag van dat moment.
  • Het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse lespraktijk.
  • Naarmate de deskundigheid toeneemt, wordt het ook eenvoudiger om bepaalde processen te automatiseren.
  • OP en OOP werken aan hun persoonlijke ontwikkeling: (digitaal) leven lang leren.
  • Het leren is inzichtelijk met frequente rapportages op school- en/of bestuursniveau.
hat icon

Start met de gratis scans!

  • Hoe staat het met jouw digitale geletterdheid?
  • Zijn jouw digitale vaardigheden nog up-to-date?
  • Weet je wat er allemaal mogelijk is met Microsoft 365, Google Workspace en andere digitale hulpmiddelen?

thumbnail

Microsoft 365: Scan Digitale didactische vaardigheden

Google Workspace: Scan Digitale didactische vaardigheden

Microsoft 365: Scan OOP – Digitale vaardigheden