Sleutelfiguren van de onderwijsorganisatie

Wij geloven dat iedereen binnen een onderwijsinstelling
betrokken is bij het vraagstuk van digitalisering van het onderwijs.

Vanuit onze praktijkervaring onderscheiden we 2 groepen: Onderwijzend Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP).
Binnen deze groepen bestaan verschillende rollen:

OOP Leider

Leiders

zoals bestuurders, schoolleiders en afdelingsleiders

OOP Expert

Experts

zoals I-coaches, ICT-coördinatoren, medewerkers onderwijs en beleid

Stafmedewerkers

zoals HRM- en administratiemedewerkers, onderwijsassistenten en medewerkers onderwijs en beleid

OP Lerares

Leraren

zoals leerkrachten, docenten en leraarondersteuners

Vanuit iedere rol

wordt het gesprek over digitalisering en ICT-bekwaamheid gevoerd. Hierdoor ontstaat een breed draagvlak binnen de organisatie. Het initiatief kan bij iedereen liggen. Elk sleutelfiguur heeft zijn of haar eigen behoefte, wensen, leervragen en niveau. Passende digitalisering en professionalisering vraagt om inzicht, regie, en samenwerking.

pijl icon

Van ICT-beleid naar
ICT-bekwaamheid

Een praktische handreiking over strategisch beleid, ICT-visie en toekomstgerichte professionalisering.