Van strategisch beleid naar duurzame
professionalisering

ICT is door de jaren heen een onlosmakelijk onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk geworden.

Het wordt meer en meer omschreven als een onmisbaar, duurzaam en noodzakelijk leermiddel. Digitaal onderwijs is ook normaal onderwijs. De ondersteunende rol van technologie dient te allen tijde te worden gezien als middel voor het bevorderen van onderwijskwaliteit. Immers, de boeken en schriften van vroeger zijn nu ook in digitale vorm beschikbaar. Het leren wordt in toenemende mate digitaal gefaciliteerd en is ook niet meer tijd- en plaatsgebonden. De behoeftes en de belevenis van de jeugd is in de afgelopen jaren door middel van digitalisering ook veranderd.

Elk bestuur in Nederland beschikt over een strategisch beleidsplan of koersplan, met een missie en visie, hoofdlijnen, kaders en richtlijnen die de koers van de stichting vaak voor een periode van 4 jaar vormgeeft. Strategische beleidsplannen worden zorgvuldig opgesteld met alle sleutelfiguren binnen en rondom organisaties en zorgen voor de rode draad voor goed onderwijs.

Elke school is bijzonder en uniek.

Elke school heeft zijn of haar eigen identiteit, eigen mensen, eigen middelen en eigen doelen. Binnen iedere onderwijsinstelling heersen verschillende opvattingen over onderwijs en organisatie. Dit maakt digitalisering van het onderwijs en ontwikkeling van ICT-bekwaamheid van onderwijsprofessionals vaak complex. Toch is het mogelijk vanuit visie een plan van aanpak te creëren waarbij samenwerking van groot belang blijft voor draagvlak en betrokkenheid rondom de gezamenlijke resultaten.

mensen middelen doelen resultaten verbonden met elkaar
pijl icon

Van ICT-beleid naar
ICT-bekwaamheid

Een praktische handreiking over strategisch beleid, ICT-visie en toekomstgerichte professionalisering.