logo

Programma Digi-vaardig

duurzame en toekomstgerichte professionalisering

icon leervragen

Leervragen en leerbehoeften

Alles begint met inzicht.

Ontwikkelgesprekken vinden regelmatig plaats binnen het onderwijs, echter merken we bij Edutrainers dat specifieke vraagstellingen rondom successen, uitdagingen en leerbehoeften in relatie met digitalisering niet of nauwelijks inzichtelijk zijn. Aan de hand van een vragenlijst identificeert Edutrainers deze onderwerpen per deelnemer, per afdeling of per school/bovenschool. De vragenlijst kan worden aangevuld met vragen vanuit de leiders en/of verschillende afdelingshoofden binnen de organisatie.

Ontwikkelgesprekken vinden regelmatig plaats binnen het onderwijs, echter merken we bij Edutrainers dat specifieke vraagstellingen rondom successen, uitdagingen en leerbehoeften in relatie met digitalisering niet of nauwelijks inzichtelijk zijn. Aan de hand van een vragenlijst identificeert Edutrainers deze onderwerpen per deelnemer, per afdeling of per school/bovenschool. De vragenlijst kan worden aangevuld met vragen vanuit de leiders en/of verschillende afdelingshoofden binnen de organisatie.

De inventarisatie van de leervragen binnen het strategisch beleidsplan en schoolplan in relatie met digitalisering zorgt voor een analyse op bestuurs- en schoolniveau met een gedetailleerde terugkoppeling, aangevuld met opties voor een brede professionaliseringsaanbod voor iedereen in de organisatie. Met deze werkwijze bevorderen we het leren van en met elkaar, schoolbreed en stichtingbreed. Een bijkomend voordeel is dat de inventarisatie van de leervragen en leerbehoeften niet alleen helpt bij het vaststellen van het jaarlijkse cursusaanbod, maar het identificeert ook de mooie initiatieven binnen de organisatie.

Heb je vragen of wil je meer informatie?