Digitale geletterdheid… voor leraren

Digitale geletterdheid… voor leraren2024-06-28T15:26:47+02:00
Welke technologische uitdagingen je als onderwijsprofessional dagelijks op je pad vindt, is het onderwerp van deze whitepaper. Na een inventarisatie van deze struikelblokken, beschrijven we de vereisten voor leraren om zichzelf te ‘updaten’ naar de moderne tijd. Tot slot geven we een stappenplan waarmee je als leraar zelf aan de slag kunt om je ICT-vaardigheden te verbeteren.

IN 5 STAPPEN NAAR EEN MEER ICT-VAARDIGE SCHOOL

We leven in een tijdperk van razendsnelle technologische veranderingen. Deze digitale transformatie zet niet alleen de manier waarop we leven en werken op haar kop, maar ook jouw vak als leraar. Zoals zo vaak loopt het bedrijfsleven voorop in alle veranderingen, terwijl het onderwijs bezig is met een inhaalslag. Die is nodig ook, want jij moet de burger van morgen klaarstomen voor de maatschappij van de toekomst, inclusief alle technologie die daarbij komt kijken.

Als leraar 2.0 ben je een rolmodel voor jongeren. De jeugd van nu groeit op in een wereld waar digitale media alomtegenwoordig zijn. Dit betekent echter niet dat ze automatisch de vaardigheden bezitten om hier bewust en kritisch mee om te gaan. Aan jou als leraar de taak om ze hierin het goede voorbeeld te geven en de weg te wijzen. Ook dit aspect vereist digitale geletterdheid voor leraren die elke dag voor de klas staan.

Whitepaper
Download de whitepaper

Door dit formulier in te sturen, ga je akkoord met de opslag en verwerking van je gegevens volgens ons privacybeleid.

MEER TE WETEN KOMEN OVER DIGITALE GELETTERDHEID VOOR LERAREN?

Kerndoelen Digitale Geletterdheid

Veel scholen zijn in de afgelopen jaren bezig geweest met digitale geletterdheid, maar door het ontbreken van kerndoelen was er geen duidelijke opdracht voor het onderwijs, en daarmee ook veel onduidelijkheid over wat het leergebied digitale geletterdheid inhoudt. De conceptkerndoelen zijn bedoeld om handen en voeten te geven aan het leergebied digitale geletterdheid en om duidelijkheid te geven aan wat leerlingen hiervoor moeten leren.

Digitalisering van de les: uitdagingen én kansen

Onder invloed van de coronacrisis zijn leraren razendsnel aan de slag gegaan met lesgeven op afstand. Nu de scholen weer leerlingen op locatie mogen ontvangen, is de uitdaging voor leraren om hybride les te geven en de digitale middelen volledig te integreren in hun dagelijkse lespraktijk.

Nog geen account?

Probeer de E-learning

in de Edutrainers Academy

en ontdek de kracht van het leren met onze gratis demo

Ga naar de bovenkant