Ministerie van Onderwijs Curaçao zet structurele en duurzame stappen voor goed digitaal onderwijs 

De digitalisering van de maatschappij en de toenemende vraag naar digitale vaardigheden in de banen van vandaag en van morgen heeft grote invloed op de vaardigheden die worden gevraagd van de leerlingen en de leraren. Kinderen verdienen gelijke kansen om digitale vaardigheden aan te leren en te beheersen. Er ligt een grote taak bij onderwijsinstellingen in de hele wereld om onderwijsprofessionals hierin goed te faciliteren en te begeleiden. Pas dan kunnen kinderen echt goed onderwezen worden op het gebied van digitale geletterdheid. 

Bestuursleden ministerie Curcacoa in videogesprek met Edutrainers

Op Curaçao is de digitalisering in volle gang. Vanuit de regering is er in de afgelopen jaren al ruim aandacht besteed aan de versnelling van de digitalisering van de maatschappij en daardoor ook aan de mogelijke impact op het onderwijs. De coronacrisis heeft dit alleen nog maar meer aangescherpt.

Om digitalisering in het onderwijs op Curaçao vorm te geven, is er een projectgroep opgericht vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport onder leiding van Samira Saab (Voorzitter Digitalisering van het Onderwijs op Curaçao). De projectgroep bestaat uit een samenwerking van deskundigen vanuit alle schoolbesturen en is gevraagd om de wensen en randvoorwaarden te definiëren van veilig toekomstbestendig onderwijs.

Bestuursleden ministerie Curacao

 

In het projectplan (Programma Digitalisering Onderwijs Curaçao) hebben de schoolbesturen samen met het ministerie kernpilaren genoemd die noodzakelijk zijn om structureel te bouwen aan nog beter digitaal onderwijs voor elk kind.

Eén van de belangrijke pilaren is professionalisering van alle leraren op het gebied van digitale didactische vaardigheden.

Na een zorgvuldige marktverkenning en nauwkeurig selectietraject van aanbieders van professionalisering waar schoolbesturen, scholen en leraren nauw betrokken zijn geweest, heeft het ministerie in samenspraak met de projectgroep gekozen voor de samenwerking met het Nederlandse bedrijf Edutrainers, een opleider die gespecialiseerd is in digitale didactische vaardigheden.

Aan de hand van het Europese referentieframework DigCompEdu vertaalt Edutrainers competenties naar professionalisering in het programma Digitaal Didactisch vaardig.

academie edutrainers curacao stijl
Vrouw toont certificaat

Met een combinatie van E-learning, begeleiding en workshops helpt Edutrainers leraren met het vergroten en verbeteren van hun vaardigheden. Hierbij draait het niet alleen om digitale vaardigheden van onderwijspersoneel, maar ook om digitale didactische vaardigheden van lesgevend personeel. Met andere woorden: het lesgeven waarbij technologie een middel is om te differentiëren, te analyseren, te activeren en te evalueren. De aanpak van Edutrainers zorgt ervoor dat leraren en onderwijsondersteunend personeel verder bouwen op het fundament en de doelen van hun onderwijs. Op deze wijze wordt het eenvoudiger om digitalisering te kunnen integreren en adopteren in alle processen van het onderwijs. De workshops en de leerblokken bevatten praktische en direct toepasbare voorbeelden, waardoor onderwijsprofessionals snel de omslag kunnen maken naar nog beter digitaal onderwijs voor elk kind. Het unieke aan Edutrainers is dat ze dagelijks werken met experts die nog voor de klas staan. Zo zorgen ze dat hun aanbod altijd voor en door het onderwijs is.  

“Het is een enorme eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid voor ons om de scholen op Curaçao te begeleiden met het vergroten en verbeteren van hun competenties op digitaal vlak. De komende 3 jaar gaan we stapsgewijs en met elkaar aan de slag om digitalisering volledig te integreren in hun dagelijkse lespraktijk. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking kan leiden tot nog beter digitaal onderwijs voor elk kind op Curaçao.

Profielfoto Laura Walter-Goudsmit

Voor meer informatie over dit persbericht of over Edutrainers:

Je digitale vaardigheden
onder de loep nemen?

Probeer kosteloos onze digitale vaardigheden
scans voor OP en OOP.
Binnen enkele minuten verkrijg je inzicht in
jouw niveau en jouw persoonlijke leerroute.