Edutrainers treedt als nieuw lid toe tot Onderwijsontwikkeling Nederland.

Edutrainers helpt onderwijsinstellingen met duurzame en toekomstgerichte digitalisering. Edutrainers draagt bij aan goed digitaal onderwijs voor elk kind. Van strategisch beleid naar duurzame professionalisering.

Edutrainers helpt onderwijsinstellingen met duurzame en toekomstgerichte digitalisering. Edutrainers draagt bij aan goed digitaal onderwijs voor elk kind. Van strategisch beleid naar duurzame professionalisering.

Onderwijsontwikkeling Nederland is de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Zij behartigt de belangen van adviesbureaus die werken binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs op het snijvlak met (jeugd)zorg. De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland vormen met elkaar een fijnmazig, landelijk dekkend netwerk. Met als doel dat ieder kind en iedere jongere het beste en meest passende onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en daarmee gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen.

Leden van Onderwijsontwikkeling Nederland voldoen dan ook aan strenge kwaliteitseisen, waarbij zij zich extern onder andere laten toetsen op ‘evidence based’ werken. Scholen die met één van de leden van Onderwijsontwikkeling Nederland samenwerken, krijgen hiermee meer zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening.

mensen met puzzelstukken

Laura Walter-Goudsmit, directeur Edutrainers

“Met Edutrainers adviseren en begeleiden we al meerdere jaren onderwijsinstellingen op het gebied van integratie van technologie in hun dagelijkse onderwijs. Digitaal onderwijs is ook normaal onderwijs. Het aansluiten bij Onderwijsontwikkeling Nederland was daarom een zeer logische stap. Ik pleit al jaren naar meer regie; het is van essentieel belang dat aanbieders in het onderwijs voldoen aan kwaliteitscriteria en richtlijnen. Uiteindelijk werken we allemaal samen naar nog beter digitaal onderwijs voor elk kind.”

laura en margreet OON

Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland

“In de nabije toekomst wordt kennis van digitalisering in het onderwijs steeds belangrijker. Onze branchevereniging wordt dan ook inhoudelijk nog sterker door de toetreding van Edutrainers. Zo zorgen ze samen met scholen voor duurzaam onderwijs voor iedere leerling.“

De samenwerking met de leden van Onderwijsontwikkeling Nederland zorgt ervoor dat er meer kennis en expertise wordt uitgewisseld over de gehele onderwijsprocessen. Samen in een driehoekpartnerschap (onderwijs – overheid – adviesbureaus) hoopt Edutrainers meer impact te kunnen maken en de beweging naar integratie van technologie als volwaardig middel in het onderwijs te bevorderen en vanzelfsprekend te maken.

Voor meer informatie over dit persbericht of over Edutrainers:

Je digitale vaardigheden
onder de loep nemen?

Probeer kosteloos onze digitale vaardigheden
scans voor OP en OOP.
Binnen enkele minuten verkrijg je inzicht in
jouw niveau en jouw persoonlijke leerroute.