Leiderschapsscan

De afgelopen maanden hebben we naast aandacht voor leraren en hun digitale vaardigheden ook veel aandacht besteed aan de rol van leiders binnen het onderwijs.

mensen met puzzelstukken

Begin maart werd door Kennisnet de Handreiking professionalisering ICT-bekwaamheid gelanceerd.  

Een belangrijke leidraad die handvatten biedt voor het bespreken, organiseren en inrichten van professionalisering binnen onderwijsinstellingen die de nadruk legt op de rol en de taak van de sleutelfiguren in de organisatie. 

De rol en taak van leiders in het onderwijs is de afgelopen jaren wel flink veranderd. De toename van digitalisering en de uitdaging van de pandemie vereisen andere vaardigheden van bestuurders, schoolleiders, afdelingsleiders en andere leiders binnen een onderwijsinstelling. 

Immers als leider is het van belang dat je inspireert, faciliteert en zorgt dat iedereen in jouw organisatie dezelfde missie, visie en doelen deelt voor goed kwalitatief onderwijs. En in deze tijd is dat geen eenvoudig taak. 

Daarom lanceren we vandaag in Edutrainers Academy, de leiderschapsscan. 

thumb

Als leider binnen het onderwijs werk je continu aan duurzaam beter onderwijs. Je maakt een plan, stelt de ontwikkeldoelen vast en gaat samen met je team aan de slag.

Om het onderwijs te verbeteren speel je als leider in op ontwikkelingen en zet je zelf ook ontwikkelingen in gang. Hoe zorg je ervoor dat je niet alles tegelijk aanpakt, maar focust op de juiste punten voor jouw situatie op dat moment.  

Wat je doet, heeft invloed op het handelen van de leraar in de klas en dus op de kwaliteit van het onderwijs. Als leider is het daarom belangrijk om je rol te pakken als facilitator van het leren van en met elkaar. Specifiek als het om digitale transformatie gaat, geldt: je komt niet ver zonder de wil om te verbeteren, te veranderen en te leren. 

Ons doel is om jou als leider bewust te laten reflecteren op hoe je met deze verandering omgaat en hoe je invulling geeft aan je rol. Met deze scan krijg je als leider een beeld van wat al goed gaat en waar je ontwikkelpunten liggen.   

Digitalisering van het onderwijs is niet nieuw en is al jaren gaande. Hoe zorg je ervoor dat dit duurzaam en toekomstbestendig gebeurt?  

Meer grip, meer houvast, meer controle over jouw onderwijsvisie, ondersteund door integratie van technologie.
Probeer het kosteloos! Maak een account aan in Edutrainers Academy, en doe de scan. 

De leiderschapsscan is ontstaan uit co-creatie met Onderwijsvrienden SPEYK en met de expertise van Karin van Ginkel, begeleider, sparringpartner en coach bij organisatie- en innovatievraagstukken in het onderwijs. 

Heb je vragen naar aanleiding van deze scan of heb je behoefte aan een mooi gesprek met ons of één van de mensen van SPEYK, neem gerust contact met ons op. 

Samen werken we aan nog beter digitaal onderwijs voor elk kind! 

Je digitale vaardigheden
onder de loep nemen?

Probeer kosteloos onze digitale vaardigheden
scans voor OP en OOP.
Binnen enkele minuten verkrijg je inzicht in
jouw niveau en jouw persoonlijke leerroute.