Nóg Beter Onderwijs Vandaag

Co-creatie onderwijsvrienden: Edutrainers & SPEYK

Samen met relevante onderwijspartners werken wij vanuit onze intrinsieke motivatie:nóg beteronderwijs voor ieder kind! Wij vinden dat co-creërenmet iedersspecialisme, elkaar aanvullen en kennis delen leidt tot waardevolle inzichten en daad- en denkkracht bij scholen, binnen besturen eneeniederdie zich daarbinnen beweegt.

mensen met puzzelstukken

Beiden zijn we partner van Microsoft Educatie en zijn we van mening dat je niet op eilandjes moet werken; kennis moet je delen en zeker niet verstoppen. Zo wordt het voor scholen eenvoudiger om samen te werken met externe kennispartijen, denken wij. Want dat we moeten samenwerken is voor ons geen vraag. Wij denken dat scholen grote sprongen kunnen maken in bijvoorbeeld blended onderwijs door duurzaam samen te gaan werken met externe kennispartners. 

Wij inspireren jou de komende weken specifiek, schoolleider! Je gaatde betrokken- en verbondenheid op school verbeteren en daadwerkelijk actie ondernemen op de onderdelen waar jij het verschil kan gaan maken t.b.v. het verbeteren van het onderwijs. 

Wat ga je van ons zien? 

Wij reiken je de komende tijd handvatten aan voor het realiseren van duurzaam beter onderwijs waarbij we focussen op jouw rol als strategisch onderwijskundig schoolleider. Hoe kan jij jouw rol organiseren zodat je écht impact te gaan maken en verbeteringen kunt doorvoeren? Mis dus niets, volg ons en laat je inspireren!

Deze vier bouwstenen zijn de onderleggers om veel impact te gaan maken samen! Dit zijn namelijk onze specialismen, die we combineren met onze gezamenlijke passie: Het beste onderwijs voor ieder kind mogelijk maken. 

Edutrainers        Digitale Didactische Vaardigheden! 

Edutrainers maakt scholen sterk door zich te richten op digitale didactische vaardigheden van leraren. Omdat elk kind goed onderwijs verdient, heeft Edutrainers een eenvoudig programma ontwikkeld. In deze tijd hebben leraren andere vaardigheden nodig om continuïteit van het lesgeven en leren te waarborgen. Dit programma biedt praktische handvatten om de digitale didactische vaardigheden te ontwikkelen. We hebben een unieke werkwijze: Alles wat we maken, doen we voor en door het onderwijs. Met behulp van de experts die nog lesgeven, ontwikkelen en verbeteren we continu ons aanbod aan leerblokken en workshops binnen de zes domeinen van het lesgeven. Het fundament van het aanbod is de Europese leerlijn: Digitale Competence Framework forEducators (DigCompEdu). Het aanbod is toegespitst op digitale didactiek rondom AVG, Microsoft 365, Google Workspace en Flip je les (apps en tools).

SPEYK         De beste digitale werk- en leerbeleving 

SPEYK maakt met meer dan 55 specialisten het verschil door duurzaamen nóg beteronderwijsen lerenmogelijk te makendoor technologie goed te benutten en in te zetten. Het échte verschil maken wij voor en na de inzet van ICT.   

  • Vanuit onderwijsdoelen en visie adviseren wij in de inzet van technologie. Onderwijskundige strategen, ICT consultants en de kracht van Microsoft technologiezorgen ervoor dat we samen een veiligedigitalewerk- en leeromgevingcreërendie voldoet aan de wensen van vandaag enmeegroeit naar de doelen van morgen.   
  • Door onze digitale adoptie helden gaan de mensen op school de digitale omgeving beter benutten en de voordelen ervaren, zoals de verlaging van de werkdruk.   

Met meer dan 20 jaar ervaring en opbouw van kennis ondersteunen we scholen, besturen en stichtingen van a tot z en denken meein onbegrensde mogelijkheden. Samen werken naar onderwijs zónder houdbaarheidsdatum. 

Laura Walter-Goudsmit, CEO bij Edutrainers 

“We hebben in SPEYK een inhoudelijk partner gevonden die onze visie deelt over het onderwijs en over de rol en noodzaak van de digitale transformatie in de onderwijssector. “ 

We geloven dat we met een sterk ecosysteem aan partners die dezelfde inhoudelijke visie en passie delen over het onderwijs, veel meer continuïteit en groei kunnen bieden voor onderwijsinstellingen. Professionalisering is niet meer weg te denken uit het onderwijslandschap en met de invoering van digitale geletterdheid in het curriculum van leerlingen is het van uiterste belang dat scholen passend, veilig en duurzaam ICT oplossingen heeft. Dat kan Speyk als geen een andere. We versterken elkaar met onze specialisme en expertise en bieden meer dan alleen ICT en professionalisering, we werken samen met het onderwijs aan de onderwijs evolutie en gelijke kansen voor elk kind.

Greg Priem, Strategisch Onderwijs Adviseur bij SPEYK 

“Het begon toen Laura haar passie voor onderwijs en het kind uitsprak. Zelf werk ik samen met ons onderwijsteam met diezelfde bevlogenheid en enthousiasme. Toen het gesprek kwam op wat wij beiden ‘doen’ voor het onderwijs en we zagen we dat we elkaar fantastisch aanvullen in dienstverlening, kwam onze co-creatie tot stand. Door de passie en gedrevenheid van Eduttrainers en SPEYK te bundelen denken wij écht impact te kunnen maken. Niet voor onszelf, maar voor het kind dat het beste onderwijs mogelijkheid verdient. Beiden zijn we partner van Microsoft Educatie en gebruiken die kracht. Wij denken dat scholen grote sprongen kunnen maken in bijvoorbeeld blended onderwijs door duurzaam samen te gaan werken met externe kennispartners. 

Wat is het eerste dat je van ons kunt verwachten?

Een zeer interessant artikel “Pak je rol” waarin we kennis delen over de schoolleider als facilitator voor leren van en  met elkaar. Een co-creatie van SPEYK, Edutrainers en e-learning wizard.  

www.edutrainers.com/whitepapers 

Je digitale vaardigheden
onder de loep nemen?

Probeer kosteloos onze digitale vaardigheden
scans voor OP en OOP.
Binnen enkele minuten verkrijg je inzicht in
jouw niveau en jouw persoonlijke leerroute.