Er is veel kritiek op de voorstellen voor het nieuwe schoolcurriculum. Dat is navoelbaar, maar een deel van de plannen van Curriculum.nu steunen wij van harte. Zo is het in dit tijdperk cruciaal dat leerlingen digitale geletterdheid wordt bijgebracht.

Het nieuwe curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs ligt van verschillende kanten onder vuur. Vakverenigingen noemen de plannen ‘veel te vaag’, ‘erg algemeen geformuleerd’ en ‘nog lang niet af’. En bijna drie op de vier leraren denkt dat ze niet voldoende tijd en begeleiding krijgen om de plannen voor een nieuw curriculum in te voeren. Volgens een enquête van onderwijsvakbond AOb vinden ze vaak dat er meer urgente problemen zijn, zoals het lerarentekort en de hoge werkdruk.

Solidair met de leraren

Dat zijn zeker kritiekpunten die ik herken uit mijn gesprekken met lesgevend personeel. Toen de leraren vorige maand staakten tegen de hoge werkdruk, waren we als Edutrainers dan ook solidair met deze kanjers. Zonder de juiste basisvoorwaarden krijgen kinderen geen goed onderwijs; daar kan geen discussie over bestaan.

Toch moeten we uitkijken om verschillende discussies niet door elkaar te halen. Het is immers alweer 13 jaar geleden dat de landelijk vastgelegde onderwijsdoelen zijn herzien. Inmiddels is er veel veranderd in de wereld om ons heen, zeker als we kijken naar trends als de digitale transformatie.

Jongeren van nu groeien op met digitale media. Maar gaan ze hier ook wijs mee om? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel jongeren minder digitaal vaardig zijn dan je zou verwachten. Ze missen essentiële vaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen in een snel veranderende digitale wereld.

Denk aan kritisch omgaan met informatie, bewustzijn van de risico’s van social media en begrijpen hoe de algoritmes van kunstmatige intelligentie werken. Het zijn allemaal eisen aan de toekomstige burger en werknemer. Om hieraan te voldoen is het dus alleen maar terecht dat digitale geletterdheid wordt opgenomen in het nieuwe curriculum.

En nu?

Een vernieuwing van het onderwijs vraagt wel iets van de leraar. Met name zijn of haar digitale vaardigheden zullen de komende jaren steeds meer op de proef worden gesteld. In onze fonkelnieuwe whitepaper ‘Digitale geletterdheid… voor leraren’ gaan we dieper in op deze problematiek. Zo beschrijven we de vereisten voor leraren om zichzelf te ‘updaten’ naar de moderne tijd. Ook geven we een stappenplan waarmee je als leraar zelf aan de slag kunt om je ICT-vaardigheden te verbeteren. Nieuwsgierig? Download de whitepaper hier.

E-learning Office 365 voor het onderwijs proberen?