profielfoto

In deze aflevering van Teacher Tech Heroes is Laura in gesprek met Giel Kessels, docent Autotechniek op het Summa-college te Eindhoven.Samen met Giel blikt Laura terug op de hectische periode van schoolsluitingen tijdens corona. Autotechniek staat bekend als een praktijkvak, waarbij je het idee zou kunnen krijgen dat het vak zich niet leent voor lesgeven op afstand. Niets is minder waar!Luister naar het inspirerende verhaal van Giel, waarin door gezamenlijke inspanning en met behulp van Teams is gebleken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om online les te geven. Dat ook dat een kwestie is geweest van vallen en opstaan mag duidelijk zijn.Wederom een mooie aflevering van TTH, waarin Giel openlijk uitspreekt wat lesgeven op afstand met hem als docent heeft gedaan. Maar ook hoe het heeft geleid tot een hernieuwde kijk op de relatie tussen resultaatgericht vs. talentgericht denken.Tijdens corona bleek dat er veel meer aandacht moest worden geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de student. Studenten maakten zich zorgen, hadden veel vragen. Dit heeft geresulteerd in het huidige afgeslankte curriculum, met meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student.Dit is ook een verhaal over de vele tegenslagen tijdens corona, waar Giel toch een tweetal hele positieve constateringen tegenover zet.