profielfoto

In deze aflevering van Teacher Tech Heroes gaat Laura in gesprek met Eva Slootweg, docent Omgangskunde en mentor op Koninklijke Visio te Rotterdam, een school voor middelbaar onderwijs aan blinde en slechtziende studenten. Ook hier is men geconfronteerd met schoolsluitingen door corona. Dat maakt ons gezien de doelgroep nieuwsgierig naar de manier waarop online lesgeven in praktijk is gebracht. Want, zoals Eva zegt, hebben de studenten geen baat bij beeld via een webcam of op een scherm. Bovendien is het vak Omgangskunde een sociaal vak dat lastig in online vorm gedoceerd kan worden. Tijdens de eerste lockdown was ook Microsoft Teams onvoldoende aangepast op de hulpmiddelen voor de doelgroep blinde en slechtziende leerlingen. Dit alles in acht genomen, maakt het ons des te nieuwsgieriger naar het verhaal van Eva. In eerste instantie zijn de lessen Omgangskunde komen te vervallen. In een later stadium kwam de focus echt te liggen op het welbevinden van de studenten. Thema’s als eenzaamheid kwamen veelvuldig naar voren. Hier heeft men uitstekend op geacteerd door o.a. het in kaart brengen van een digitaal netwerk. Ook hier is ‘verbinding’ het toverwoord!