Is jouw school AVG-proof? En zo ja, blijft dat ook zo? Sinds de dag waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht werd is er ontzettend veel gebeurd op scholen. Dat was ook nodig. De wet die er eerst lag hield geen rekening met de digitale ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Grote bedrijven als Facebook konden zo allerlei data over mensen verzamelen. Ook in het onderwijs was de privacy van leerlingen en medewerkers lang niet altijd gewaarborgd. Hoe is het nu, na een jaar AVG?

Vorig jaar rond mei kon je bijna niet om de invoering van de AVG heen. Het onderwerp privacy is sindsdien zeker meer gaan leven, maar tegelijkertijd zijn er ook nog veel aandachtspunten.

Wat is er al gedaan?

Het lijkt voor sommigen misschien alsof er weinig is gebeurd, maar dat is zeker niet het geval. Op veel scholen is er inmiddels veel meer aandacht voor privacy. Het organiseren van IBP (informatiebeveiliging & privacy) staat bij vrijwel alle scholen op de agenda, er zijn FG’s (functionarissen gegevensbescherming) aangesteld en er heeft een slag plaatsgevonden in de verbetering en beveiliging van systemen. Ook hebben besturen en directies flyers ontwikkeld, workshops ingeboekt en websites gemaakt om afspraken en informatie met alle medewerkers te kunnen delen.

Waar ligt de focus voor het onderwijs?

Scholen hebben veel moeten regelen, maar voor medewerkers is het minstens zo belangrijk om te weten wat de belangrijkste onderdelen van de wet zijn en hoe je daar naar handelt. Voor veel van de onderwijsinstellingen die wij spreken, is het nu dan ook zaak om dat op een goede manier over te brengen naar alle medewerkers. Want als leraar of onderwijsondersteunend medewerker moet je niet alleen weten dat er bepaalde regels zijn, je moet ook weten op een goede manier naar handelt. Wat kan wel en wat niet? Wat betekent de AVG concreet voor je werk, in en buiten de klas? Welke afspraken zijn er binnen de school?

Privacyproof worden en blijven

Misschien denk je wel drie keer na voordat je privacyvoorwaarden op websites accepteert of zet je geen foto’s van leerlingen meer online omdat je gedoe wilt voorkomen. Maar er valt ongetwijfeld nog veel te winnen. Ga maar eens bij jezelf na. Gebruik je nog weleens hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts? Of laat je cijferlijsten van leerlingen op je bureau liggen terwijl je er niet bent? Je bewust blijven van je eigen acties is misschien wel het lastigste als je schoolbreed privacyproof wilt werken. Door je hierin te trainen word en blijf je privacybewust. Dat geldt voor jou, maar ook voor je collega’s. Volg bijvoorbeeld de leerroute AVG in Edutrainers Academy.

Aan de slag met de AVG

Veranderen doe je niet in een dag en zelfs niet in een jaar. Zeker grote veranderingen die een behoorlijk effect op je dagelijkse werkzaamheden hebben kosten tijd. Je moet jezelf wegwijs maken, nieuwe gewoontes aanleren en daar weer je eigen draai aan geven. Herhaling is daarbij essentieel. Ook leerlingen kunnen zich alleen door herhaling zich iets echt eigen maken. Voor scholen ligt dus een taak om medewerkers te helpen bij deze verandering. En onderwijsprofessionals kunnen zelf hun kennis en bewustzijn op peil houden.

Heb je vorig jaar de leerroute AVG in Edutrainers Academy doorlopen? Dan kan het handig zijn om dat nu nóg een keer te doen. Fris je kennis op of check meteen of je nog weet hoe de wet in elkaar steekt en welke gegevens je wel en niet mag delen.

Meer weten over de AVG-leerroute voor jouw school? Klik hieronder op een van de leerblokken uit deze leerroute.

AVG logo