sabine edery

In de nieuwste aflevering van de Teacher Tech Heroes is Bas Hummel te gast, een enthousiaste leraar in het basisonderwijs aan de Brederoschool van Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2).

Bas geeft ons een inkijkje in zijn 20-jarige loopbaan in het onderwijs en zijn bijzondere focus op digitale geletterdheid. Hij komt uit een onderwijsfamilie, zijn ouders stonden allebei voor de klas. Zijn vader vroeg hem een keer mee als begeleider voor een schoolkamp voor speciaal basisonderwijs en Bas vond dat zo leuk dat hij daarna de pabo is gaan doen.

Bas werkt twee dagen per week aan lessen in een speciaal ingericht E-lab. De school biedt ook buitenlessen en handvaardigheidslessen aan wat zorgt voor een brede ontwikkeling van de leerlingen. Sinds 2016 werkt zijn school actief aan digitale geletterdheid, mogelijk gemaakt destijds al door de voormalige vooruitziende bestuurder Theo Douma die de benodigde infrastructuur en scholing heeft gefaciliteerd. Bas pleit voor vakgeïntegreerde digitale geletterdheid, aangevuld met verdiepende lessen, en benadrukt de rol van E-coaches. Deelprojectleiders spelen een cruciale rol door masterclasses te organiseren en hun collega’s te scholen.

Sinds 2017 werkt Bas aan Digidoeners-lessen voor Future NL met een recente focus op generatieve AI. De nieuwe lessen, beschikbaar op LessonUp en Gynzy, omvatten onderwerpen zoals AI, generatieve AI, machine learning, risico’s en kansen van AI, en het schrijven van goede prompts. Elke les bevat ethische dilemma’s om het kritisch denken van leerlingen te stimuleren.

Zoals gewoonlijk sluiten we af met een gouden tip: Blijf nieuwsgierig en blijf dingen uitproberen. Dit is essentieel om nieuwe technologieën te begrijpen en effectief te gebruiken in het onderwijs.

Kijk en luister naar snel naar deze prachtige aflevering.