sabine edery

In de nieuwste aflevering van de podcast Teacher Tech Heroes wordt de nadruk gelegd op het bevorderen van digitale geletterdheid in het onderwijs. Gastsprekers Marie-Josée Couwenberg en Koen de Lau delen hun ervaringen en strategieën vanuit hun werk bij Stichting Best Onderwijs.

Marie-Josée is een gepassioneerde leerkracht bij Kindcentrum De Kiezel, onderdeel van Stichting Best Onderwijs. Ze werkt voornamelijk met leerlingen in het doelab, een programma gericht op kinderen die graag met hun handen werken en behoefte hebben aan extra verrijking buiten de reguliere lessen. Daarnaast fungeert ze als coach binnen het Best TechLab waar ze haar expertise in digitale geletterdheid en ondernemerschap deelt met zowel leerlingen als collega’s.

Koen werkt bij Kindcentrum De Heydonck, ook onderdeel van Stichting Best Onderwijs. Naast zijn rol als leerkracht is hij bouwcoördinator en coördinator van de i-coaches binnen de stichting. Koen maakte de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs, aangetrokken door de voldoening en betekenis die hij vond in het werken met kinderen. Zijn eerdere ervaring in de financiële dienstverlening (vaak gekscherend aangeduid als de overgang van “Rabo naar PABO”) geeft hem een unieke invalshoek in zijn benadering van onderwijs en digitale geletterdheid.

Binnen Stichting Best Onderwijs is digitale geletterdheid een speerpunt geworden. Elke school heeft een i-coach (een leerkracht met een speciale rol in digitale geletterdheid) die op woensdagen vrijgesteld wordt van reguliere onderwijsverplichtingen om deze rol te vervullen.

In het Best TechLab worden leerlingen van groep 8 opgeleid als ‘ondernemers’ in digitale geletterdheid. Ze leren niet alleen digitale vaardigheden, maar ook ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Deze leerlingen geven hun kennis door op hun eigen scholen, waardoor een cultuur van digitale geletterdheid ontstaat.

De nieuwe conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid hebben de structuur en duidelijkheid verbeterd zonder essentiële elementen te verliezen. Dankzij hun bestaande structuur en aanpak kunnen ze de nieuwe doelen soepel integreren.

Marie-Josée en Koen benadrukken het belang van samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en directie om digitale geletterdheid succesvol te integreren. Hun aanpak, die zowel gericht is op de inhoudelijke kant als op de coachings- en managementaspecten, biedt een inspirerend model voor andere scholen. Ze delen prachtige tips met Laura voor andere scholen: begin klein, bouw een succesmuur en investeer in coaching en ondersteuning voor leerkrachten om hen te helpen de benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

Kijk of luister snel naar deze prachtige aflevering.