magda patiiha

De een-na-laatste aflevering van seizoen 3 van de Teacher Tech Heroes staat live. Laura ging in gesprek met Magda Pattiiha, Leraar van het Jaar 2023-2024 voor het speciaal onderwijs. Magda is werkzaam op het Bredero College in Breda (Stichting Koraal), ze geeft les aan de havo-leerlingen, maar is daarnaast ook heel betrokken bij onderwijsontwikkelingen en in het bijzonder studievaardigheden. Aandacht voor het welzijn van leerlingen; als een leerling niet goed in zijn vel zit, dan kan hij of zij ook niet goed leren. Ze is trots dat ze door haar ambassadeurschap van Leraren van het Jaar haar missie nu landelijk kan uitdragen.

Hoe Magda in het onderwijs terechtkwam is een bijzonder verhaal… Na de middelbare school wilde ze het onderwijs in, maar ze dacht eerst: voor de klas staan met leerlingen, dat durf ik niet! Ze ging Indonesisch studeren en na haar afstuderen ging ze lesmateriaal ontwikkelen. Haar wil om het lesmateriaal te laten gebruiken, bracht haar in gesprek met leraren en de klas. Haar bewondering voor leraren die voor de klas stonden in die tijd was zo groot. Uiteindelijk, nadat ze moeder werd, besloot ze toch de opleiding te doen en voor de klas te gaan staan.

Magda neemt ons mee in de veranderingen in het voortgezet speciaal onderwijs, de leerlingenpopulatie is de afgelopen jaren flink groter en anders geworden, leerlingen met andere uitdagingen die niet mee kunnen in het reguliere onderwijs komen ook terecht in het vso. Dit vraagt veel van de leraren en de scholen! Niet bang zijn om fouten te maken: van fouten maken kun je leren. Dit past ze nog dagelijks toe op haarzelf. Samen met de leerlingen vertrouwen bouwen, verbeteren, veranderen en leren! Bewust zijn van de belevenis van haar leerlingen, altijd zoeken naar verbetering en aansluiting met haar doelgroep, Magda straalt dit uit in alles wat ze doet en hoe ze dit vertelt! Prachtig om te horen van Magda hoe belangrijk de taak van het leraarschap is! Haar speerpunt als ambassadeur van Leraren van het Jaar is echt om leerlingen te helpen met leren leren! Ze wil echt een verschil maken in het onderwijs en ervoor zorgen dat scholen en leraren bewust worden van de noodzaak om leerlingen te begeleiden met plannen en leren organiseren! Pas als je weet hoe je moet leren, kun je de basisvaardigheden goed beheersen. Kijk of luister snel!