ben snoeijs

In aflevering #49 is Ben Snoeijs te gast. Ben is docent en TECHNIEKmaker. Ben heeft 15 jaar in het bedrijfsleven gewerkt en heeft 6 jaar geleden besloten om zijn carrière te starten in het onderwijs. Hij heeft eerst in het HBO lesgegeven en veel onderwijsontwikkeling mogelijk gemaakt. Ben staat niet meer traditioneel voor de klas, hij zet zich nu in om scholen te helpen met Techniekonderwijs. Ben heeft de switch gemaakt naar het onderwijs omdat hij meer voldoening zocht in zijn werk. In zijn vorige banen heeft hij grote technische projecten geleid, veel productontwikkeling aangejaagd. Maar toch wilde hij meer betekenen, helpen met talentontwikkeling bij kinderen en ze klaarstomen voor de maatschappij!

De rode draad bij Ben…techniek! Al vanaf jongs af aan was Ben bezig met techniek, en dat terwijl hij zelf atechnische ouders heeft zoals hij het zelf omschrijft. Ben vindt het belangrijk dat techniek voor iedereen toegankelijk en mogelijk is. Op de basisschool merkt hij dat meiden veel beter zijn met techniek dan jongens, maar dat later in de studiekeuze niet altijd wordt gedacht aan Techniek als richting voor vrouwelijke studenten. Daarbij benadrukt hij het belang van rolmodellen, zowel vrouw als man, om stereotypen te doorbreken. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de arbeidsmarkt is de uitstroom van vrouwen in de techniek heel hoog. Naast genderdiversiteit wordt ook de noodzaak van meer aandacht voor mensen met een migratieachtergrond in techniek benadrukt, met verwijzing naar een gebrek aan diversiteit in het MBO.

Over onderwijs en techniek: Ben helpt leraren om techniek in hun onderwijs mee te nemen, voor hem is het belangrijk dat er breder begrip van techniek komt op scholen, beginnend op jonge leeftijd. Praktijkgericht onderwijs! Ben pleit ervoor dat leerkrachten meer ruimte en vrijheid krijgen om hun creativiteit te benutten en leerlingen te inspireren. In Nederland doen we nog te weinig aan STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) onderwijs, er zijn prachtige voorbeelden van STEM-onderwijs zoals bij de KSE in Etten-Leur. Ben neemt ons mee in het voorbeeld van ons buurland België waar ze vanaf het kleuteronderwijs STEM-onderwijs aanbieden en duidelijke kaders voor STEM hebben.

Bewustwording en acceptatie zijn cruciaal om een meer diverse en inclusieve technologische sector te creëren. Ben gaat in ieder geval verder met zijn missie! Kijk of luister snel naar deze aflevering!