Categorie : Technologische middelen
Doelgroep : Experts, Leraren

Hoe geef je een rekenles, een taalles of bijvoorbeeld een boekbespreking in Minecraft? Je krijgt hiervoor een aantal voorbeelden die je nadien zelf kunt gebruiken in jouw lessen. Ook krijg je een voorbeeld hoe je Minecraft Education kunt inzetten bij het sociaal emotioneel leren en gaan we aan de slag in werelden van Microsoft rondom privacy, computervaardigheden.

In deze training ga je veel zelf doen om te ervaren hoe een leerling een Minecraft-les beleeft.

Daarnaast bekijken we hoe en waar je lesplannen en instructiemiddelen kunt vinden voor Minecraft Education. Je kiest één of meerdere beschikbare lesplannen en gaat deze beoordelen op bruikbaarheid.