Categorie : Leiderschap en Technologie
Doelgroep : Leiders, Experts

De rol van schoolleider en afdelingsleider is essentieel voor de regie over digitalisering en professionalisering in het onderwijs. Schoolleiders dragen zorg voor het goed functioneren van leraren en medewerkers en zijn verantwoordelijk voor de vertaling van de visie en de hoofdlijnen van de school in goed onderwijs, uitgevoerd door leraren. De Experts, waaronder de I-coach en/of ICT-coördinatoren, zijn ook zeer belangrijk binnen een school. Deze vormen het team van experts binnen een school en stichting. Ze leggen de relatie tussen beleid en dagelijkse lespraktijk en zijn het aanspreekpunt met de meeste kennis binnen de verschillende scholen. De samenwerking tussen leiders en Experts is noodzakelijk. Tijdens deze inspiratiesessie en aan de hand van een leiderschapsscan bespreken we visie op verandering, strategische planning, leren en lesgeven met technologie en duurzame en veilige digitale onderwijsomgevingen.