Onderzoek: Helft leraren niet klaar voor verplichte digitale geletterdheid op scholen

Minstens de helft van de leraren in Nederland is niet klaar voor een versnelde invoering van verplichte digitale geletterdheid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een rondgang onder opleiders van digitale vaardigheden, uitgevoerd door het team van Edutrainers.

Opleider Edutrainers trekt hiermee aan de bel en benadrukt dat leraren nu moeten worden opgeleid in digitale vaardigheden om problemen in het lesprogramma van scholen in de komende jaren te voorkomen.

Pleidooi aan Tweede Kamer

De rondgang van Edutrainers volgt naar aanleiding van een pleidooi dat op maandagochtend 21 juni 2021 is aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pleidooi wordt opgeroepen om de invoering van verplichte digitale geletterdheid in het onderwijs te versnellen. De urgentie van digitale geletterdheid in het onderwijs wordt breed gedragen, maar de implementatie laat op zich wachten. Met het pleidooi wordt de aandacht op snelle invoering gericht, maar het achterliggende probleem moet volgens Edutrainers eerst worden aangepakt. Uit de rondgang onder opleiders van digitale vaardigheden blijkt dus dat minstens de helft van de leraren In Nederland nog niet klaar is voor deze aanpak.

Meer aandacht voor digitale skills leraren

Edutrainers is één van de opleiders in het onderwijs. Directeur Laura Walter-Goudsmit vindt het absoluut noodzakelijk om aandacht te geven aan versnelde invoering in het curriculum van digitale geletterdheid in het onderwijs. Daarom heeft zij, vanuit de Werkgroep Onderwijs van NL Digital waarin zij deelneemt, het pleidooi mede ondertekend. Dat pleidooi is vandaag, 21 juni 2021, aan de Tweede Kamer overhandigd. “Ik sta achter dit pleidooi, maar we zijn bij de implementatie wel afhankelijk van vakbekwame leraren die de kinderen op scholen onderwijzen. Zij moeten het digitale vak beheersen. En daar wringt de schoen. Op dit moment hebben we in Nederland niet genoeg aandacht voor de circa 250.000 leraren in ons land en hun digitale geletterdheid, digitale vaardigheden of digitale didactische vaardigheden”, aldus Walter-Goudsmit.

Digitale vaardigheden ontwikkelen door leerlingen én leraren

In het pleidooi wordt ingegaan op het feit dat digitale technologie een steeds grotere rol speelt in de maatschappij. Kinderen moeten hierop goed worden voorbereid. Leraren op scholen spelen een belangrijke rol bij deze training in digitale vaardigheden. Walter-Goudsmit schetst het probleem dat er momenteel van leraren wordt verwacht dat zij de digitale lessen er ‘gewoon’ bij doen zonder opleiding en zonder hulp vanuit school en overheid. Het is bekend dat de lerarendruk hoog is en zij momenteel zelf niet de juiste vaardigheden beheersen om deze lessen te geven aan de kinderen. “Je geeft ook toch geen taal- of rekenles zonder bevoegd te zijn? Als we de leraren nu niet opleiden, dan hebben we een groot probleem met de lessen die straks aan kinderen moet worden gegeven en ontnemen we hen het recht op gelijke kansen”, zegt Walter-Goudsmit. “Dus we zeggen als Edutrainers ‘ja’ tegen invoeren van versnelde digitale geletterdheid in het onderwijs, maar onder de voorwaarde dat we de leraren in heel Nederland op dit gebied faciliteren!”

Voor meer informatie over dit persbericht of over Edutrainers neem je contact op met:

Je digitale vaardigheden
onder de loep nemen?

Probeer kosteloos onze digitale vaardigheden
scans voor OP en OOP.
Binnen enkele minuten verkrijg je inzicht in
jouw niveau en jouw persoonlijke leerroute.