Hoe zorg je dat leerlingen écht gemotiveerd zijn? Daaraan werden we herinnerd toen we een lessenreeks computational thinking en programmeren verzorgden op het Amstelveen College. Lukte het de leerlingen hun robot te bewegen zoals ze hadden bedacht, dan spatte het enthousiasme ervan af. Dat is niet alleen mooi om mee te maken, maar laat ook zien hoe je met technologie de nieuwsgierigheid van leerlingen kunt prikkelen. Wat heeft een onderwijsprofessional nodig om dat te bereiken? Dat hebben we in onze leerlijn De leraar als professional in een digitale wereld uitgewerkt in het domein Lerenden motiveren.

Empowering learners

Lerenden motiveren gaat verder dan de term doet vermoeden. In het Digital Competence Framework for Educators van de EU, die de basis vormde voor onze leerlijn, wordt het ‘empowering learners’ genoemd. Dat betekent zoiets als leerlingen sterker maken en zelfvertrouwen geven om hun eigen leven vorm te geven. We hebben in het Nederlands niet echt een mooie vertaling hiervoor. Maar wat mij betreft raakt het precies aan waar het onderwijs over gaat; leerlingen op weg helpen om hun passie te ontdekken en hun talenten vorm te geven. Leraren hebben hier als begeleider van het leren een centrale rol in. En technologie is een belangrijk hulpmiddel dat hierbij kan ondersteunen.

Is technologie een tovermiddel? Volgens onze visie niet. Om leerlingen daadwerkelijk te motiveren – of te ‘empoweren’ – is meer nodig. Het gaat ook om een nieuwe kijk op onderwijs en op leren. Deze video vat dat mooi samen:

Wat moeten leraren kunnen?

Wat hebben leraren nodig om lerenden te motiveren? En hoe zet je technologie hierbij op een zinvolle manier in? Deze drie competenties zijn daarbij van belang:

1. Onderwijs voor iedereen toegankelijk maken

Dit begint met het bewustzijn dat technologie ook voor tegenstellingen kan zorgen. In iedere klas kunnen leerlingen zitten die thuis geen beschikking hebben over een computer. Of leerlingen die een beperking hebben. Als een leraar hier oog voor heeft, kan deze technologie juist inzetten om de verschillen kleiner te maken. Denk aan text-to-speechsoftware voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking.

2. Differentiëren en personaliseren

Een grote kracht van technologie zit in het mogelijk maken van maatwerk. Leraren hoeven niet meer zelf bij te houden welke leerling waar staat en wat nodig heeft, dat doet het intelligente systeem voor ze. Tegelijk moeten leraren weten hoe ze digitale leeractiviteiten kunnen ontwerpen die leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen volgen.

3. Leerlingen actief betrekken

’Nee hè, niet weer een Kahoot!’ Uit deze veelgehoorde reactie onder leerlingen, blijkt wel dat het niet volstaat om er eens in de zoveel tijd een Kahoot!- of Socrative-quiz tegenaan te gooien. Leerlingen écht actief betrekken, vraagt van leraren dat ze bereid zijn om anders naar hun onderwijs te kijken. Ze moeten daarbij durven experimenteren met de vele nieuwe technologieën die hierbij kunnen ondersteunen.

Hoe blijven leraren zich ontwikkelen?

Wat voor leerlingen geldt, gaat ook op voor leraren: ze hebben de juiste inspiratie en begeleiding nodig om hun talenten te ontwikkelen, ook op het gebied van digitale vaardigheden. Met Edutrainers Academy willen we graag die inspiratiebron bieden. Iedere leraar kan er een scan doen, die het startpunt vormt voor een persoonlijke leerroute. Vervolgens volg je als leraar op eigen niveau korte praktische leerblokken, die je direct kunt toepassen in de eigen lespraktijk. Wil je dat binnen het domein Leren motiveren? Begin dan bijvoorbeeld klein met het leerblok Stemmen via polls en leer hoe je jouw leerlingen in de volgende les al actief kunt betrekken met een poll. Of ontdek in het leerblok Office 365: leerhulpmiddelen hoe je leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of slechtziendheid kunt ondersteunen met de leerhulpmiddelen van Office 365. Zo is er voor iedere leraar wat wils en kan iedereen zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen.