Aan de slag met online leren en de leerlijn van Edutrainers

Om jouw kennisniveau over ICT te updaten heeft Edutrainers een unieke methode ontwikkeld om online te leren. Voor ons zijn eigenaarschap en directe toepassing in de (les)praktijk belangrijke factoren voor een geslaagd leertraject. Dit hebben we vertaald in een leerlijn en een online leeromgeving voor De leraar als professional in een digitale wereld. Met de e-learning in Edutrainers Academy volgen leraren hun persoonlijke leerroute binnen deze leerlijn.

Vrouw probeert online leren met laptop en schrift

In Edutrainers Academy kunnen leraren al binnen 15 tot 30 minuten nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Onze digitale vaardighedenscan genereert een persoonlijke leerroute. Liever meteen aan de slag met een concrete leervraag? Ook dat kan. In Edutrainers Academy werken leraren aan hun professionalisering waar en wanneer ze dat willen.

Online leren kan ook via modules op de tablet

Online leren en de leerlijn zijn gebaseerd op Europese richtlijnen, zoals het Digital Competence Framework for Educators, en tien jaar ervaring in het professionaliseren van leraren.