sabine edery

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Teacher Tech Heroes. Vandaag hebben we een speciale gast: Anja Brans, onze eerste internationale gast uit België.

Anja werkt al 10 jaar in het basisonderwijs. Ze is co-teacher en zorgleerkracht voor het 1e en 2e leerjaar. Anja heeft een bijzonder carrièrepad gevolgd. Na de middelbare school werkte ze in een supermarkt en later in de bouw en verzekeringen, voordat ze uiteindelijk in het onderwijs terechtkwam via een blended learning traject.

Anja legt uit hoe het Belgische onderwijssysteem is opgebouwd: van instapklassen en kleuterklassen tot het 6e leerjaar, wat vergelijkbaar is met groep 3 tot en met 8 in Nederland. Ondanks de verschillen tussen de 2 landen delen we veel gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen in het onderwijs.

In België varieert het gebruik van technologie sterk van school tot school. Anja’s school heeft bijvoorbeeld 8 tablets voor het 1e leerjaar, terwijl oudere leerlingen hun eigen laptops hebben. Hoewel veel lesmethoden nog op papier zijn, worden digitale platforms steeds vaker gebruikt voor extra oefeningen. Anja benadrukt dat digitale vaardigheden cruciaal zijn, maar niet vanzelfsprekend, zelfs voor kinderen die opgroeien met technologie.

Een groot probleem is de aanname dat kinderen van nu automatisch digitaal vaardig zijn. Dit is vaak niet het geval, wat leidt tot ongelijkheden. In Nederland wordt gewerkt aan een curriculum voor digitale geletterdheid met specifieke kerndoelen, terwijl België al jaren werkt met eindtermen ICT. De middelen om deze doelen te bereiken verschillen echter sterk per school.

Een ander belangrijk onderwerp is de online veiligheid van kinderen. Anja merkt op dat sociale media en online games zoals Fortnite vaak leiden tot problemen zoals pesten. Ouders maken soms valse accounts voor hun kinderen, wat de verantwoordelijkheid voor online veiligheid naar scholen verschuift. Anja pleit voor meer bewustwording en regelgeving om kinderen te beschermen.

Laura en Anja bespreken ook het belang van ouderbetrokkenheid en het beperken van schermtijd. Het is essentieel dat ouders begrijpen welke gevaren hun kinderen online kunnen tegenkomen.

Zoals gebruikelijk sluiten we af met een waardevolle gouden tip: ‘Deel je expertise en durf bij anderen te kijken.’ Dit geldt voor zowel ouders als leerkrachten. Samen kunnen we veel leren en het onderwijs nog beter maken.