sabine edery

Welkom bij de nieuwste aflevering van de Teacher Tech Heroes podcast! Vandaag hebben we weer een bijzondere gast: Manda Ophuis. Manda werkt fulltime op een reguliere basisschool, OBS Joseph Haydn van Openbaar Onderwijs Groningen, als hoogbegaafdheidsleerkracht. Ze staat 5 dagen per week voor de klas met een groep van 25 hoogbegaafde leerlingen in groep 6/7. Dit doet ze met veel plezier en passie.

Manda’s reis naar het onderwijs begon niet traditioneel. Ze studeerde zang aan het conservatorium en had haar eigen band. Hoewel ze succesvol was in de muziekwereld, besefte ze dat een stabiel inkomen in deze sector een uitdaging was. Toen ze hoorde dat ze de pabo in twee jaar kon doen, besloot ze het te proberen. Vanaf haar eerste stagedag voelde ze zich als een vis in het water voor de klas. Ze combineerde jarenlang haar werk als leerkracht met haar muziekcarrière, tot ze in 2016 volledig voor het onderwijs koos.

Hoogbegaafde kinderen vormen ongeveer 2,7% van de leerlingen in Nederland en hebben andere onderwijsbehoeften. In tegenstelling tot reguliere klassen, waar lesgeven stapsgewijs gebeurt, willen hoogbegaafde kinderen eerst het hele plaatje zien. Ze willen weten waarom ze iets leren en hoe het hen zal helpen. Het onderwijs aan deze kinderen moet uitdagend zijn en hun brein prikkelen. Manda en haar collega’s besteden slechts 20% van de tijd aan rekenen, taal en spelling. De rest van de tijd werken ze met zelfontwikkelde thema’s die vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek integreren. Dit thematische onderwijs past beter bij de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen.

Digitale geletterdheid is een belangrijk thema, maar ook een uitdaging. Manda werkt met iPads en richt zich op onderzoeksvaardigheden. Ze leert kinderen hoe ze vragen kunnen opsplitsen en dieper kunnen graven om antwoorden te vinden. Dit bevordert kritisch denken en effectief gebruik van internetbronnen.

We sluiten traditioneel af met een gouden tip: Blijf dicht bij jezelf en vraag hulp wanneer je tegen problemen aanloopt.