sabine edery

In de nieuwste aflevering van de Teacher Tech Heroes spraken we wederom met een inspirerende gast: Cora Posthumus, Leraar van het Jaar voor het primair onderwijs 2023-2024, gespecialiseerd in nieuwkomersonderwijs. Cora werkt al veertien jaar op het Taalcentrum in Almere en zet zich in voor kinderen die nieuw zijn in Nederland.

Cora’s reis naar het onderwijs is bijzonder. Na haar afstuderen was er geen werkgelegenheid in het onderwijs, waardoor ze aanvankelijk als verpleegkundige in de psychiatrie werkte. Maar haar passie voor onderwijs bleef, en ze gaf vrijwilligersles aan volwassenen in alfabetisering. Uiteindelijk vond ze haar weg terug naar het onderwijs via een vacature op een AZC-school op Vlieland.

Nieuwkomersonderwijs richt zich op kinderen die geen Nederlands spreken, zoals vluchtelingen en kinderen van arbeidsmigranten. Het doel is om hen binnen een jaar voldoende Nederlands te leren zodat ze kunnen doorstromen naar reguliere scholen. Dit vereist intensief taalonderwijs in spreken, lezen en schrijven.

Cora gebruikt een visuele en gestructureerde aanpak, bekend als de NT2-stappen: voordoen, aanwijzen, nazeggen, zelf zeggen, eigen taalproductie. Naast deze stappen worden woorden ondersteund met gebaren wat vooral nuttig is voor lidwoorden en werkwoorden. Dit helpt kinderen de nieuwe woorden beter te onthouden en te gebruiken.

Hoewel de nadruk ligt op persoonlijke interactie, speelt technologie ook een rol. Programma’s zoals Estafette en Veilig Leren Lezen ondersteunen het leesonderwijs. Tijdens de coronapandemie ontwikkelde het Taalcentrum een webpagina voor thuisoefeningen die nog steeds wordt gebruikt.

Cora benadrukt het belang van samenwerking tussen scholen. Door kennis en ervaring te delen, kunnen scholen efficiënter werken en betere resultaten behalen. Ze wil ook laten zien hoe mooi en belangrijk het onderwijs is, ondanks de negatieve berichten over dalende niveaus en tekorten.

Als afsluiting delen we graag Cora’s gouden tip: Zie de kinderen, denk met ze mee en kijk wat ze nodig hebben. Leg de lat hoog en verwacht veel van je leerlingen. Ze kunnen meer dan je denkt.