Kelly Arons en Arlinda Hoffland

In deze aflevering van de Teacher Tech Heroes gaat Laura in gesprek met Kelly Arons en Arinda Hoffland.

Arinda is sinds 2006 leraar, ze heeft meerdere functies gehad in het onderwijs zoals coördinator, onderwijsontwikkelaar en leerkrachtcoach in het basisonderwijs in Nederland, Singapore en online.

Kelly is begonnen als jurist en heeft vele jaren gewerkt als bidmanager voor de onderwijssector.

Arinda en Kelly wonen op Bali. Zij hebben de uitdagingen van het traditionele onderwijs aangepakt door een online basisschool op te richten, gericht op het bieden van een alternatieve onderwijsvorm voor hun eigen kinderen en die van anderen. EigenReis (www.eigenreis.com) is ontstaan uit de noodzaak om onderwijs te bieden dat niet alleen aansluit bij de kerndoelen van het Nederlandse basisonderwijs, maar ook flexibel genoeg is om individuele leerbehoeften te accommoderen.

EigenReis biedt een op maat gemaakte leerervaring die onafhankelijk is van locatie, waardoor gezinnen wereldwijd toegang hebben tot kwalitatief onderwijs. Dit initiatief onderstreept het belang van het Nederlands taalonderwijs terwijl het ook ruimte biedt voor wereldoriëntatie en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Het programma integreert digitale leermiddelen en online methodes, wat niet alleen bijdraagt aan de milieuduurzaamheid, maar ook de inhoudelijke flexibiliteit vergroot. Zo kunnen leerlingen actuele, relevante informatie ontvangen en leren omgaan met moderne technologieën zoals AI.

Arinda en Kelly hebben EigenReis ook ontworpen met het oog op inclusiviteit, door een programma te ontwikkelen dat aansluit bij zowel de behoeften van kinderen die mogelijk terugkeren naar Nederland als van diegenen die kiezen voor een alternatieve onderwijsroute, zoals wereldscholing. Ouders worden ondersteund door de ‘Ouderacademie’ die hen traint om effectieve leercoaches voor hun kinderen te zijn, terwijl er ook opties zijn voor begeleiding door professionele leerkrachten. Bij EigenReis gooien ze het traditionele onderwijs om. Ze geloven niet in een ‘one size fits all’-aanpak. Kelly en Arinda denken dat leren overal kan, (juist) niet alleen in een klaslokaal. Bij EigenReis staat leren op eigen tempo, niveau en op basis van talenten en interesses centraal. Door een platform te bieden dat onderwijs personaliseert en technologie benut, dagen Arinda en Kelly de status quo uit en bieden ze een visionaire blik op de toekomst van leren. Hun werk illustreert een groeiende beweging naar flexibeler, toegankelijker onderwijs dat kinderen voorbereidt op een complexe, digitale wereld en beantwoordt aan de individuele behoeften en potentieel van elk kind.