ardi sanwikrama

In de nieuwste aflevering van de Teacher Tech Heroes ging Laura in gesprek met Ardi Sanwikrama. Ardi is docent havo aan het voortgezet speciaal onderwijs de Atlas in Assen (Renn4) en finalist Leraren van het Jaar 2023-2024 voor het speciaal onderwijs. Hij begon zijn carrière in het bedrijfsleven waar hij bijna 20 jaar in een bioscoop werkte, van servicemedewerker tot assistent theatermanager. In 2008 maakte hij de definitieve overstap naar het onderwijs, nadat hij de Pabo had afgerond. Hij koos specifiek voor het voortgezet speciaal onderwijs vanwege diverse redenen, waaronder de behoefte aan een nieuwe uitdaging en de vakantiebeperkingen die voortkwamen uit zijn werk en dat van zijn vrouw in de recreatiesector. Ardi heeft ervaring opgedaan in het basisonderwijs en werkt momenteel op het voortgezet speciaal onderwijs waar hij een specifieke doelgroep met gedrags- en leerproblemen begeleidt. Ondanks dat leerlingen leer- en gedragsproblemen hebben, praat Ardi er liever over dat deze leerlingen leer- en gedragsoplossingen behoeven.

Hij deelt zijn ervaringen met het gebruik van technologie, zoals digitale leermiddelen en Kahoot-quizzen, zowel binnen als buiten school. Daarnaast benadrukt hij het belang van ouderbetrokkenheid en hoe hij ouders betrekt bij het gebruik van mobiele telefoons onder andere door open gesprekken te voeren en regels op een luchtige manier te introduceren. Ardi probeert zijn leerlingen zoveel mogelijk te laten aansluiten in de maatschappij en ze digitale vaardigheden aan te leren, maar zorgt ook dat ouders hiermee bezig zijn. Hij pleit voor samenwerking op dit vlak, alleen dan kunnen we de kinderen gezond en veilig online laten bewegen.

Ardi sluit af met zijn gouden tip voor leraren: ga met je leerlingen buiten de klas op pad, maak gebruik van netwerken, en organiseer activiteiten waarbij ze praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Kijk of luister snel!