profielfoto

Dina Aabbouz is docent op VSO De Burcht. De Burcht is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (vso-zmok). Het is de interne school van Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim. De leerlingen die in deze gesloten justitiële inrichting zijn opgenomen, krijgen onderwijs op school De Burcht. De Burcht is verbonden aan Stichting Aloysius.
Dina is een bijzondere docent, vorig jaar was ze genomineerd voor Leraar van het Jaar. Ze werkt sinds vorig jaar in de jeugdgevangenis. Ze heeft altijd op het MBO gewerkt met een kwetsbare doelgroep. Ze staat voor gelijke kansen voor iedere leerling en student. Voor haar is het erg belangrijk dat iedereen mag genieten van goed onderwijs! Dina kijkt naar iedere student als docent: verder dan het delict, verder dan hun dossier, ze kijkt naar de menselijke kwaliteiten en talenten. Voor haar is het zo belangrijk dat er meer awareness komt voor onderwijs voor deze doelgroep.