profielfoto

In deze aflevering ging Laura in gesprek met Esther Van Spaendonk-Huijben, leerkracht in unit 6/7/8 op de basisschool de Vlinderakker van Stichting Samenwijs Opvang en Onderwijs.
Esther begon met lesgeven op haar 20e! Heel bijzonder, kersvers uit de PABO kreeg ze gelijk de verantwoordelijkheid over groep 8.
Op haar school zorgen ze dat leerlingen heel zelfstandig aan het werk kunnen, ze werkt samen met 3 andere leerkrachten met een groep van 37 leerlingen.
Ze neemt ons mee in hoe ze onderwijs hebben georganiseerd in deze samenstelling en hoe technologie hier in ondersteunt. Kinderen zijn vrij om te zitten waar ze willen tussen 2 lokalen en werken volgens een planbord waarop instructiemomenten duidelijk zijn vermeld! Technologie speelt een grote rol in deze onderwijsvorm, de leerkrachten zijn voortdurend op zoek naar verschillende verwerkingsmogelijkheden. Haar doel is om te zorgen dat de kinderen beschikken over alle vaardigheden die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen bewegen en ontplooien straks in het voortgezet onderwijs!
Mooi om een inkijkje te krijgen in het onderwijs bij Esther!
Naast lesgeven heeft Esther en haar collega Elise van Dingen Anders Juffen opgericht! Een inspiratieprogramma waarin ze vertellen over hun onderwijs waar ze heel enthousiast over zijn! Gepersonaliseerd leren kan op verschillende vlakken. Op niveau, tempo, manier van sturen enzovoort. Ze kiezen ervoor om voor elk kind een passend aanbod op niveau te hebben, waarbij de leerlingen enige mate van zelfsturing, verantwoordelijkheid en inzicht in hun eigen leerproces krijgen en ze ook op tempo kunnen differentiëren. Hierbij maken ze gebruik van verschillende verwerkingsvormen, zowel digitaal als op papier.
Meer weten? Kijk en luister naar deze aflevering en neem een kijkje op de website van Anders Juffen: www.andersjuffen.nl