Digitalisering van het onderwijs: nu en ná corona

Een interview met Laura Walter-Goudsmit (Edutrainers) en Mark Nijenmanting (OnderwijsAcademie) door Jaap de Wreede

Door corona vindt er een versnelling plaats in de digitalisering in het onderwijs. Daardoor worden leraren geconfronteerd met de situatie dat nieuwe didactische vaardigheden snel nodig zijn. Hoe sluit dat aan bij de huidige praktijk van zelfontwikkeling door leraren en wat zou er beter kunnen? Om daar meer over te weten te komen sprak ik met Laura Walter-Goudsmit (directeur Edutrainers) en Mark Nijenmanting (mede-initiatiefnemer OnderwijsAcademie).
Lees hier het volledige verslag

Laure walter goudsmit en Mark Nijenmanting

Bekijk het volledige interview

interview digitaal lesgeven

Bekijk het interview per segment

Voor welke uitdagingen staan leraren sinds de coronacrisis?

Is de digitale professionalisering bij leraren op dit moment voldoende?

Wiens taak is het, om ervoor te zorgen dat leraren zich blijven professionaliseren?

Hoeveel kost het om je als leraar digitaal bij te scholen?

Op welke manier helpt Edutrainers leraren verder?

Is het belangrijk om plezier te beleven aan het bijscholen?

Zijn we verplicht ons bij te scholen vanwege de coronacrisis? Hoe helpt OnderwijsAcademie?


Hoe ziet de toekomst eruit?

Onderwijs Academie is er voor professionalisering, kennisdeling en positionering van een Leven Lang Ontwikkelen in onderwijsorganisaties én daar buiten. Wij verankeren de lerende onderwijsorganisatie, met behulp van een huisacademie.

Edutrainers heeft jarenlange ervaring met het professionaliseren van leraren. Met behulp van de e-learning van Edutrainers kunnen leraren hun digitale vaardigheden verbeteren en versterken. Digitaal lesgeven is een vak en Edutrainers beschikt over alle expertise om leraren te faciliteren met alle benodigde competenties.

Jaap de Wreede is een journalist die al snel doorhad dat internet ‘best belangrijk’ zou worden in zijn vak; zoekmachineoptimalisatie (SEO), content management systemen en analytics kennen voor hem dan ook geen geheimen.

Edutrqiners logo
logo onderwijs academie