Categorie : Onderwijsvormen
Doelgroep : Experts, Leraren

Door te differentiëren kom je tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. Goede differentiatie leidt tot beter leren, hogere motivatie, meer eigenaarschap en betere zelfregulerende vaardigheden. Dit komt doordat het beter aansluit bij de leerbehoefte van leerlingen. In deze training worden de theorie over differentiëren en diverse werkvormen om te differentiëren besproken. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om ICT in te zetten om te differentiëren. Tot slot wordt er een lesplan gemaakt voor een gedifferentieerde les.