Edutrainers inspireert en begeleidt scholen bij het ontwikkelen van onderwijs, met name als het gaat over de inzet van ICT. Bij onze workshops werken we vanuit de Himalaya expeditie gedachte waarbij er van kampement naar kampement wordt getrokken door de docenten. Edutrainers vervult hier de rol van sherpa met de inzet van expertise, ondersteuning en voortrekkersrol.

Uitgangspunten

Bij onze workshops en trajecten hanteren we vier uitgangspunten:

1. We geloven in blended learning: een combinatie van fysiek leren met online leren;
2. We richten ons op de ‘werkvloer’: op het primaire leer- en lesproces;
3. We geloven in samen leren: een belangrijke succesfactor bij onderwijsontwikkeling is de wil en motivatie om samen en met de hele school te ontwikkelen;
4. Onderwijsontwikkeling met Edutrainers is een traject op maat waarbij de school en Edutrainers zich voor een periode van bijvoorbeeld 2 jaar aan elkaar verbinden om de doelen te halen.

Twee fases

Een Edutrainers-traject is op elke school specifiek afgestemd maar kenmerkt zich door twee fases:

  1. Inspiratie, motivatie, planvorming: waar zijn we en waar willen we naar toe?
  2. De Himalaya aanpak: van kampement naar kampement tot de top.