PRIVACYVERKLARING PLATFORMS

/Privacyverklaring platforms
Privacyverklaring platforms2019-01-20T11:51:01+00:00

PRIVACYVERKLARING PLATFORMS

Edutrainers respecteert de privacy van haar gebruikers. Om verschillende producten en diensten te kunnen leveren, worden persoonsgegevens verwerkt. In de privacyverklaring hieronder kun je lezen hoe Edutrainers gegevens verwerkt in opdracht van haar klanten.

Wil je weten hoe Edutrainers persoonsgegevens verwerkt op de website edutrainers.com, ga dan naar deze pagina.

Verwerking van gegevens en verantwoordelijkheid voor de onderwijsinstelling/organisatie

Edutrainers heeft als zusterbedrijf van Tumult het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Edutrainers is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Edutrainers altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Edutrainers past dit convenant ook toe op haar relaties met organisaties buiten het onderwijs.

Edutrainers is als zusterbedrijf van Tumult lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU. Op de website van onze brancheorganisatie vind je antwoorden op veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen.

Verwerkersovereenkomst

Voor onderwijsinstellingen en andere organisaties is het belangrijk afspraken met hun aanbieders over de verwerking van gegevens vast te leggen in een verwerkersovereenkomst. Op deze manier kunnen de organisaties de privacy van onder andere hun leerlingen/klanten waarborgen en leerlingen en ouders/klanten informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder kun je de verwerkersovereenkomst downloaden. Onderdeel van deze verwerkersovereenkomst zijn Bijlage 1: Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Tumult en Bijlage 2: Beveiligingsbijlage.

Klik hier om de verwerkersovereenkomst inclusief bijlagen te downloaden.

Verwerkersovereenkomst ondertekenen

Organisaties zijn er verantwoordelijk voor dat een verwerkersovereenkomst met hun aanbieder tot stand komt. Edutrainers biedt die verwerkersovereenkomst op deze pagina aan. Laat deze door een bevoegd persoon binnen de organisatie lezen en ondertekenen. Een ondertekend exemplaar mag digitaal worden verstuurd naar privacy@tumultgroep.nl.

Heb je nog vragen over de privacyverklaring van Edutrainers? Mail deze dan naar privacy@tumultgroep.nl. We helpen je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente privacyverklaring.

Edutraienrs verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het onderwijs. Bekijk hier onze overige privacyverklaringen die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

Vragen of opmerkingen?

Als je wilt reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen via privacy@tumultgroep.nl.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2018.

STEL JE VRAAG.