Bij optimaal lesgeven gaat het erom dat er een integratie plaatsvindt tussen de vakinhoud, de pedagogiek/didactiek en de werkvormen die je kiest (de techniek). Bij elk leerpad is het doel om een les of activiteit te ontwerpen waarbij deze drie elementen geïntegreerd een plek hebben. Met de opbouw van onze leerpaden maken we dit proces concreet. Deze opbouw bestaat uit drie stappen, geïnspireerd op het TPACK model.

Stap 1 omvat inleiding, het activeren van voorkennis, de tool leren kennen in een bredere context en eerste idee formuleren voor een les of een activiteit. Geschikt om zelfstandig voorafgaand aan een sessie te volgen.

Stap 2 focust op het leren kennen en toepassen van de techniek. Deze stap is heel goed te combineren met instructie en ontmoeting.

Stap 3 is het daadwerkelijk uitvoeren van de les en het evalueren daarvan. Hier gaat het om het teruggaan naar de realiteit van de werkvloer en het toepassen en evalueren van het geleerde.

Coaching

Aan elke docent die een abonnement op het Edutrainers kanaal heeft, kan een coach naar keuze worden verbonden. Die coach kan reageren op de ingezonden antwoorden, producten, lesontwerp en lesuitvoering van de docent. Ook kan de coach een leerpad goedkeuren. Aan een goedgekeurd leerpad is een certificaat verbonden dat door de school zelf kan worden uitgereikt. De afspraken tussen docent en coach worden door de school zelf op maat gemaakt eventueel onder begeleiding van Edutrainers.

Bibliotheek

Elk leerpad heeft een eigen bibliotheek. De bibliotheek biedt de mogelijkheid om ten alle tijden snel en makkelijk achtergrond-informatie, video’s, afbeeldingen, websites en overige info terug te vinden. Dit is belangrijk bij het herhalen en laten beklijven van informatie en vaardigheden. “Hoe zat het ook al weer?” is ook voor docenten een herkenbare vraag.

Bekijk een overzicht van onze leerpaden.